Czech English

EIPA – In Diversity United!

2.9.2021
FoRS

Online konference nesoucí název „Diversity, Equality, Inclusion @New Work“, která se uskuteční online 13. až 17. září, má poskytnout holistický pohled na diverzitu pracovního prostředí. 23 řečníků z veřejného i soukromého sektoru  předvede osvědčené postupy řízení a vedení zaměstnanců s rozmanitými a odlišnými dovednostmi. Současně poskytnou vědecké, praktické a politické perspektivy týkající se témat inkluze osob se znevýhodněním, genderové rovnosti, podpory žen v leadershipu, mezigeneračního managementu, mezikulturní otevřenosti apod. Více informací o programu a náplni konference naleznete zde. Registrovat se můžete na přiloženém odkaze.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace