Czech English

EK InfoPoint – Konference „Gender-responsive and Disability Inclusive Climate Action“

19.1.2024
FoRS

Zveme vás na konferenci, která proběhne v úterý 23. ledna v čase od 10:00 do 11:30. Cílem akce je zviditelnit závazky EU týkající se klimatických opatření, která zohledňují rovnost pohlaví a začleňují osoby zdravotně znevýhodněné. V tomto ohledu se bude také diskutovat o mezinárodních jednáních (COP28), výzvách a příkladech dobré praxe. Setkání je hybridní. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace