Czech English

Ekumenická akademie – Osvobození, nebo porážka? Postoje středoevropské levice k roku 1989

Událostmi roku 1989, které měly zásadní vliv na všechny oblasti společenského života v tehdejším Československu, Polsku i Německu, se bude zabývat akce Ekumenické akademie a to především transformací režimu na tržní hospodářstvís pluralitní parlamentní demokracií, což byl proces plný protikladných zájmů, postupů, názorů a konfliktů. Akce se uskuteční dne 28. května 2019. Podrobný program k nahlédnutí zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace