Czech English

EU DEAR – Konference Changing Hearts and Minds

13.2.2020
FoRS

Evropská unie pořádá v rámci programu DEAR (Development Education and Awareness Raising) konferenci o Udržitelném cílu rozvoje (SDG) 4.7, která proběhne 18. února 2020 od 12:30 do 14:00 v Bruselu. Informovaní občané jsou pro dosažení SDGs klíčoví. Mnoho odborníků zabývajících se globální osvětou a organizace občanské společnosti považují za nutné stanovit společný postup a navrhli proto Akční plán, o kterém se bude diskutovat právě na této konferenci. Více informací a registrace na akci jsou dostupné zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace