Czech English

EU: Malaysia – Civil Society Organizations: CSOs ‘Enhancement’ Contribution to Governance and Development Processes

  • Úvod
  • Grantové příležitosti
  • EU: Malaysia – Civil Society Organizations: CSOs ‘Enhancement’ Contribution to Governance and Development Processes
Projekt se zaměřuje na podporu malajských občanských organizací, s cílem navýšit jejich schopnost zapojit se do rozvojových aktivit a podílet se na politickém procesu. Vypsaný grant ve výši až €600.000 může získat občanská nezisková organizace působící v EU. Hlavní pilíře spolupráce se týkají genderové problematiky, posilování pozitivní role médií a jejich vztahu k řízení státupodpory původních obyvatel a jejich zapojení do státní správy a lokálních rozvojových projektů, a v neposlední řadě problematiky politické odpovědnosti transparentosti administrativy. Uzávěrka přihlášek je 24. 1. 2019, pro více informací kliknětezde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace