Czech English

EU – Supporting Civil Society to Protect the Rights of Marginalised Groups in Zambia

6.1.2017
FoRS

Evropská unie vypisuje grant na podporu aktivní občanské společnosti v Zambii. O grant mohou žádat i zahraniční neziskové organizace, podmínkou je však implementace projektu  přímo v Zambii. Finance lze čerpat například na ochranu marginalizovaných skupin obyvatel, boj proti předsudkům a stereotypům, aktivity na podporu demokracie, ochranu lidských práv, zvýšení dostupnosti zdravotní, sociální či právní péče a mnohé další. Výše grantu se pohybuje v rozmezí 150.000 – 250.000 EUR. Project proposal zasílejte nejpozději do 17. února 2017. Plné znění čtěte zde!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace