Czech English

Eurodad – Blended finance for climate action: good value for money?23.2.2024
FoRS

Během klimatické konference OSN v roce 2023 v Dubaji (COP28) byla věnována pozornost problematice blended finance (“smíšeného financování”) v oblasti klimatických opatření.

Green Climate Fund, Allied Climate Partners a Allianz Global Investors oznámily poskytnutí 5 miliard USD prostřednictvím smíšeného financování – spojily se dobročinné organizace, rozvojové finanční instituce a soukromý i veřejný sektor.

Co přesně smíšené financování je a jakou roli hraje – a mělo by hrát – v opatřeních v oblasti klimatu? Zpráva Eurodad si klade cíl přispět k informované diskuzi o této problematice a zkoumá jak příležitosti, tak i rizika, které tyto nástroje přinášejí.

Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace