Czech English

Letošní ročník Festivalu globálního vzdělávání pořádaný organizacemi sdruženými ve FoRS se uskutečnil 22.–24. listopadu. Proběhla řada zajímavých workshopů, panelová diskuze s hvězdnými hosty a nezapomněli jsme ani na bohatý doprovodný program.

Ústředním tématem byla otázka, kterou si mnoho z nás klade den co den „Jak v dnešním propojeném světě žít udržitelně a co pro to můžeme udělat my jako jednotlivci, studenti, učitelé a občané?

Žijeme ve složité době. Ohrožují nás změny klimatu, válka na Ukrajině a s ní ruku v ruce jdoucí potravinové a energetické krize. Může stát, že tváří v tvář současným krizím a tlaku dezinformací člověk snadno podléhá pocitu, že jako jednotlivec příliš mnoho nezmůže. 

Proto jsme se v letošním ročníku Festivalu GRV, který společně uspořádalo několik organizací FoRS zaměřili na to, co můžeme udělat my sami. Protože jak říká Igor Lukeš, jeden z hostů panelové diskuze…

Během hlavní části programu v Kampusu Hybernská se společně setkali učitelé a učitelky, zástupci organizací, které se dlouhodobě věnují tématu rozvojového vzdělávání, experti a expertky. Vytvořili jsme tak společně inspirativní prostředí plné sdílení zkušeností.

Panelovou debatou „Učíme (se) a žijeme v neklidné době„, kterou FoRS pořádal ve spolupráci s Člověkem v tísni, nás provedla skvělá moderátorka Jana Peroutková z České televize. Pozvání přijali také pedagožka Hana Vacková, sociolog Daniel Prokop, profesor historie na Bostonské univerzit Igor Lukeš a klinický psycholog Adam Suchý.

Během tří dnů proběhly 4 workshopy pod taktovkou členských a pozorovatelských organizací. 

  • Globální témata napříč předměty – jak (se) učit o propojeném světě? (ARPOK)
  • Jak cestovat udržitelně? Inspirace z terénu, workcampů i globálního dobrovolnictví (INEX-SDA) 
  • Učíme témata trvale udržitelného rozvoje způsobem, který studenty*ky zaujme a rozvíjí (Charita Česká republika)
  • Růst nebo život? (NaZemi)

Kampus Hybernská, kde se setkává kreativita, umění, inovace a akademický svět ozvláštnily dvě tematické výstavy:

  • Mezinárodní komiksová výstava na téma cílů udržitelného rozvoje (ADRA)
  • Výstava Jiná krása zachycující environmentální a sociální problémy různých v rozmanitých koutech světa (David Těšínský)

Už nyní se těšíme na další, již desátý, ročník Týdne globálního vzdělávání. Doufejme, že i v příštím listopadu se budou školy napříč Evropou věnovat tématu propojenosti světa, pořádat diskuze, přednášky a mnoho obohacujících setkání.


Historie Týdne Globálního vzdělávání

Mezinárodní Týden globálního vzdělávání už od roku 1999 pořádá North-South Centre pod záštitou Rady Evropy. Jeho cílem je posílit povědomí o samotném globálním vzdělávání a spojit všechny, kteří se snaží ve vzdělání prosazovat témat věnující se rovnosti, spravedlnosti a udržitelnosti.

Na formálních i neformálních událostech se potkávají učitelé, lektoři, neziskové a vzdělávací instituce a společně diskutují o možnostech efektivního a účinného vzdělávání. Každý ročník Týdne Globálního vzdělávání se věnuje konkrétnímu tématu, jehož význam se však dotýká nás všech.  


Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace