Czech English

Humanitární standardy FoRS

Nestátní neziskové organizace sdružené v platformě Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS), které poskytují humanitární pomoc v České republice i zahraničí a které se ucházejí o přidělení humanitárních dotací Ministerstva zahraničí ČR (MZV) nebo organizují veřejné sbírky na humanitární účely, se zavazují k dodržování obecně platných kvalitativních standardů a principů souvisejících s poskytováním humanitární pomoci. Podpisem tohoto dokumentu stvrzuji, že moje organizace vlastní, respektuje a aktivně uplatňuje následující dokumenty:

 1. Kodex chování humanitárních pracovníků Červeného kříže a nevládních neziskových organizací, který rozvádí principy humanity, nestrannosti, neutrality, nezávislosti, stanovování humanitárních priorit pouze na základě potřeb postižené populace a další klíčové přístupy.
 2. Standardy Sphere, které prostřednictvím Humanitární charty rozvádějí etické a právní principy ochrany příjemců pomoci a klíčových technických standardů; rozpracovávají základní principy ochrany; klíčové procesní standardy; a technické standardy v oblastech pitná voda, sanitace a hygiena; zajištění potravin a výživy; přístřeší a materiální pomoc; a zdravotnictví. Akceptovatelné jsou též obdobné interní směrnice, které jsou ve svém rozsahu a detailu srovnatelné či dále rozvádějí standardy Sphere.
 3. Interní Etický kodex či obdobný dokument, který stanovuje a dále rozpracovává základní principy vyžadovaného či naopak neakceptovatelného jednání svých zaměstnanců. Tento kodex je veřejně přístupný.

Svým podpisem humanitární standardy FoRS stvrdily následující organizace:

 1. ADRA ČR
 2. CARE ČR
 3. Český červený kříž
 4. Člověk v tísni
 5. Diakonie ČCE
 6. Charita ČR
 7. SIRIRI
 8. Světlo pro svět
[button link=“http://www.fors.cz/2022/wp-content/uploads/2012/08/Humanitarni-standardy-FoRS_FINAL.pdf“ color=“#336699″ window=“true“ size=“medium“]Celý text Humanitárních standardů si můžete stáhnout zde[/button]

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace