Czech English

FundsforNGOs – Jak rychle připravit návrh projektu pro granty týkající se COVID-19

23.4.2020
FoRS

Mezinárodní a lokální donoři, agentury a vlády vyhlásili několik nových multimilionových grantových příležitostí v různých zemích ve snaze zmírnění dopadů koronavirové krize, a to nejen v oblasti zdravotnictví, ale i v dalších oblastech, na které COVID-19 působí. K usnadnění práce proto platforma FundsforNGOs připravila vzorový koncept návrhu projektu, který může sloužit jako model při tvorbě přihlášky do těchto grantů. Více informací naleznete na tomto odkazu, a to včetně seznamu nejnovějších grantových výzev v reakci na COVID-19 a tipů, jak řídit NNO v době koronavirové krize.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace