Czech English

Globální rozvojové vzdělávání – Týden globálního vzdělávání

17.9.2017
FoRS

V letošním Týdnu globálního vzdělávání s podtitulem Tvoje cesta, tvoje stopa, který se uskuteční od 18. do 26. 11. 2017, se budou hledat odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé. Cílem této celoevropské iniciativy je posilovat porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí. Do Týdne globálního vzdělávání se může zapojit i česká veřejnost v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a dalších místech v ČR na akcích pořádaných organizacemi ADRAARPOK, Diakonie ČCE, Charita ČRInformační centrum OSNMKC PrahaNaZemiPANTSEVER a Varianty – Člověk v tísni. Bližší informace k chystaným akcím najdete na webových stránkách jednotlivých organizací a zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace