Czech English

Green10 – Otevřený dopis Evropské Komisi „On ensuring that the Ukraine Facility delivers on the environmental acquis of Ukraine“

  • Úvod
  • Novinky z ČR a ze světa
  • Green10 – Otevřený dopis Evropské Komisi „On ensuring that the Ukraine Facility delivers on the environmental acquis of Ukraine“
30.11.2023
FoRS

Platforma Green10 ve svém otevřeném dopise Evropské Komisi požaduje okamžité uplatnění směrnic EU o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí jako  podmínku pro čerpání finančních prostředků v rámci nástroje Facilita Ukrajina. Dále požaduje přidělit alespoň 20 % finančních prostředků na investice do životního prostředí, biologické rozmanitosti a klimatu. Více v otevřeném dopise. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace