Czech English

Humanitas Afrika – Benefiční adventní koncert

2.12.2016
FoRS
Sbor Evangelické církve Metodistické a Humanitas Afrika vás zvou na Adventní benefiční koncert vokální skupiny Nsango Malamu, která vás provede duchovní  hudbou Konga a Angoly. Koncert se bude konat v neděli 11. 12. 2016 od 19:00 ve velkém sále kostela ECM (Ječná 19, Praha 2). Vstupné dobrovolné. Výtěžek půjde na podporu projektů vzdělávání dětí v Keni a Ghaně a podporu krejčovské dílny sdružení žen AWAO v Ghaně. Více informací naleznete v pozvánce!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace