Czech English

IKI – Small Grants Call for Proposals

26.1.2024
FoRS

Tato mezinárodní výzva k předkládání návrhů je určena malým regionálním, národním a místním organizacím se sídlem v zemích způsobilých pro oficiální rozvojovou pomoc (kromě současných a potenciálních kandidátů na členství v EU, kromě Ukrajiny). Organizace mohou žádat o financování projektů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti. Výzva k předkládání návrhů malých grantů IKI je otevřena do 13. března 2024.

IKI Small Grants poskytuje finanční prostředky ve výši 60 000200 000 EUR a je součástí Mezinárodní iniciativy pro klima (IKI) německé spolkové vlády.

Ambiciózní návrhy projektů by se měly zaměřit na jednu nebo více z následujících oblastí financování IKI:

  • Snižování emisí skleníkových plynů
  • Adaptace na dopady změny klimatu
  • Zachování přirozených propadů uhlíku se zaměřením na snižování emisí z odlesňování a znehodnocování lesů
  • Zachování biologické rozmanitosti

Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace