Czech English

INEX – Cyklus globálního vzdělávání, Zdokonal se jako vedoucí

6.10.2023
FoRS

INEX pořádá v listopadu další a letošní poslední předodjezdové setkání pro všechny, kdo přemýšlí nad dobrovolničením v Africe, Asii, Střední nebo Jižní Americe a dalších zemích globálního Jihu. Setkání umožní účastníkům rozvinout kritické myšlení, sebereflexi, mediální gramotnost a pomůže zasadit dobrovolnické zkušenosti do širšího globálního kontextu. Setkání se uskuteční 10. až 12. listopadu v Nymburku. Více informací na webových stránkách INEXu.

O víkendu 10. až 12. listopadu pořádá INEX také školení, které je určeno všem zkušeným vedoucím i těm, co o vedení workcampu teprve uvažují. Výhodou tohoto školení je, že zde mají organizátoři volnější ruku v tom, kterým konkrétním tématům se mohou věnovat. Tento rok se podívají na problematiku well-beingu, leadershipu nebo skupinové dynamiky. Více informací zde, pro účast je pak nutné vyplnit tento přihláškový formulář.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace