Czech English

INEX – Potrénuj své kritické myšlení!

2.9.2021
FoRS

Není ti lhostejný svět kolem nás? Láká tě vyjet do zemí globálního Jihu? Chceš rozvinout své kritické myšlení, sebe-reflexi a seznámit se se základy globálního vzdělávání? Zúčastni se 10. až 12. září setkání INEX v rámci Cyklu globáního dobrovolnictví, během nějž proběhne diskuze o důležitých tématech dnešní doby. Sektání je určeno pro všechny zájemce a zájemkyně, kteří přemýšlejí o vycestování (za dobrovolnictvím) do zemí globálního Jihu, ale také pro všechny koho zajímají témata udržitelného cestování, etické komunikace apod. Více informací o události naleznete zde. Přihlásit se můžete do 5. září zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace