Czech English

INEX SDA – Příprava na stoleté výročí iniciativy workcampů

20.12.2019
Kamila Muchová

Krátkodobé mezinárodní projekty – workcampy, zůstávají dlouhodobě nejoblíbenějším typem dobrovolnických projektů, které INEX SDA nabízí. V roce 2019 vyslal do zahraničí 438 dobrovolnic a dobrovolníků. Z evropských zemí byly nejoblíbenější Francie či Německo, mimo Evropu v rámci Cyklu globálního dobrovolnictví zaměřeného na dobrovolnictví v zemích globálního Jihu odjelo nejvíce účastníků do Mexika, Keni a Indie. INEX SDA již připravuje sezónu workcampů 2020, která značí 100 let od toho, kdy ve francouzském městě Verdun proběhl vůbec první workcamp. Čím se tento první workcamp zabýval a více o nové sezóně 2020 se můžete dočíst zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace