Czech English

International Development Evaluation Association – Evaluation of the Sustainable Development Goals

31.8.2017
FoRS

International Development Evaluation Association (IDEAS) pořádá konferenci s názvem Evaluation of the Sustainable Development Goals: Transforming Life Through Global And Regional Partnerships, přičemž důraz bude kladen zejména na oblast Karibiku a Latinské Ameriky. Konference se uskuteční v mexickém městě Guanajuato od 4. do 8. 12. 2017Deadline pro přihlašování je ale již 31. 8. 2017. Více informací o konferenci najdete pod tímto odkazem. Konkrétní program jednotlivých dní pak najdete zde (4. – 5. 12.) a zde (6. – 8. 12.).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace