Czech English

IOM – Pokrok v oblasti migrace je nedostatečný

12.7.2019
FoRS

Pokud má být dosaženo cílů udržitelného rozvoje do roku 2030, je třeba dosáhnout většího pokroku v oblasti řízení migrace. IOM si je vědom toho, co může zapříčinit špatná koordinace migrace. Na jedné straně mohou migranti – za správných podmínek – přispět významným ekonomickým, sociálním a kulturním přínosům. Na druhé straně, pokud je migrace špatně řízena, může negativně ovlivnit rozvoj; migranti mohou být ohroženi,… Více o problemtice zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace