Czech English

IOM – SUMMER SCHOOL ON MIGRATION STUDIES 2019

5.4.2019
FoRS
Jedenáctá letní škola IOM o migračních studiích se bude konat v Praze na Univerzitě Karlově od 26. do 31. srpna 2019. Šestidenní přednášky, workshopy a diskuse s odborníky budou jedinečnou příležitostí seznámit se s různými tématy migrace. Pozor možnost přihlásit se je pouze do 5. dubna 2019! Více informací včetně formuláře pro vyplnění přihlášky je k dispozici zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace