Czech English

Jeden svět na školách, Člověk v tísni – Seminář Začínáme učit s filmem

6.2.2020
FoRS

Člověk v tísni Vás zve na seminář „Začínáme učit s filmem“, který se bude konat 7. dubna 2020 v prostoru Pracovna a Laskafe (Vlkova 628/36, Praha). Seminář je určen pro vyučující i budoucí vyučující ZŠ a SŠ a pro metodiky prevence. Na semináři získáte praktické dovednosti v oblasti využívání dokumentárních filmů a projektových materiálů ve výuce s důrazem na osobnostní rozvoj žáků, multikulturní a sociální výchovu a toleranci. Osvojíte si konkrétní postupy, jak nakládat s kontroverzními tématy souvisejícími s xenofobií, rasismem a vyčleňováním, tak abyste se nebáli těmto tématům věnovat. Seminář je zdarma (včetně nákladů na cestu, oběd a občerstvení zajištěno) a je akreditován MŠMT. Další informace a přihlášku naleznete zde. V případě dotazů se neváhejte obrátit na Kláru Bílkovou na emailu: klara.bilkova@jsns.cz

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace