Czech English

STARE-Aktuality

Výsledky projektových žádostí EK

27.8.2012
Evropská komise by měla během měsíce srpna zveřejňovat výsledky posouzení projektových žádostí v rámci výzvy programu pro nestátní aktéry a místní municipality – Non-State Actors and Local Authorities in Development – v oblasti rozvojového vzdělávání a osvěty. Viz přiložený indikativní kalendář či ke stažení na webu na https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=131141 Prosíme také všechny organizace, které se této výzvy zúčastnily, aby nám dávaly […]

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

27.8.2012
Dovolte, abychom Vás jménem Pražského institutu pro globální politiku – Glopolis a Britského velvyslanectví v Praze  srdečně pozvali na konferenci k představení studie  vypracované v rámci programu Cambridgské university pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) s názvem: Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní […]

Konference na téma: „Má Česko strategickou vizi EU?“

27.8.2012
Společná iniciativa zástupců českého byznysu a českých neziskových organizací usilující o pragmatickou a věcnou diskuzi o vztahu České republiky a EU si Vás dovoluje pozvat na konferenci na téma:  „Má Česko strategickou vizi EU?“ , která se bude konat ve středu 19. září 2012 v Kaiserštejnském paláci v Praze (Malostranské náměstí 23/37) v čase od 9:00 do […]

„Má Česko strategickou vizi EU?“

23.8.2012
Společná iniciativa zástupců českého byznysu a českých neziskových organizací usilující o pragmatickou a věcnou diskuzi o vztahu České republiky a EU si Vás dovoluje pozvat na konferenci na téma:  „Má Česko strategickou vizi EU?“ , která se bude konat ve středu 19. září 2012 v Kaiserštejnském paláci v Praze (Malostranské náměstí 23/37) v čase od 9:00 do […]

Workshop o rozvojovém vzdělávání – sdílení zkušeností s projekty Evropské komise

8.8.2012
FoRS pořádá ve spolupráci s DEAR Support Team Evropské komise Workshop o sdílení zkušeností s projekty podpořenými granty Evropské komise. Workshop bude jednodenní, bude se konat v Praze dne 11.10. 2012. Workshop je určen pro všechny organizace FoRS, které mají zkušenosti s realizací projektů GRV a osvěty financovaných z EK nebo se o tyto dotace […]

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace