Czech English

Konference Předcházení vzniku odpadů

3.9.2016
FoRS

Tato konference proběhne v Praze ve dnech 24.-25.10.2016. V programu prvního dne konference je možné vyzdvihnout především na blok přednášek zástupců MŽP, SFŽP ČR, MPSV a (snad i) MZe, ve kterém budou představeny a podrobně rozebrány různé způsoby ekonomické podpory projektů na předcházení vzniku a opětovné využití odpadů. Druhý den konference bude věnován novinkám okolo oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky) a budou představeny metodiky a nástroje pro předcházení vzniku podnikových odpadů a udržitelnou spotřebu a výrobu. Vedle toho budou první i druhý den představeny úspěšné projekty předcházení vzniku odpadů jak v komunální, tak i podnikové sféře. K účasti na konferenci je možné se přihlásit vyplněním formuláře ZDE. Více informací na www.predchazeniodpadu.cz.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace