Czech English

Ladislav Miko – Země v klimatickém varu. Naše účast na řešení by měla odpovídat spotřebě fosilních paliv.

  • Úvod
  • E-výzva Držme slovo
  • Ladislav Miko – Země v klimatickém varu. Naše účast na řešení by měla odpovídat spotřebě fosilních paliv.

Prezident Petr Pavel na summitu udržitelnosti (25.-27. září, New York) potvrdil, že Česko přispěje v následujících čtyřech letech do Zeleného klimatického fondu částkou přesahující v přepočtu 90 milionů korun.

„Je kvitováno, že ten závazek padl, že jsme se k tomu přihlásili. Souhlasím ale s tím, že by bylo lepší, kdybychom byli schopni přispět víc, z jednoduchého důvodu: mělo by to být vázáno na to, jak moc k tomu problému přispíváme. My jsme zemí, kde je spotřeba fosilních paliv na hlavu jedna z nejvyšších vůbec, takže tomu by měla odpovídat i naše zodpovědnost“, říká Ladislav Miko, poradce prezidenta republiky a bývalý ministr životního prostředí. Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace