Czech English

Milion chvilek pro demokracii: Přišla chvíle pro Senát!

14.9.2018
FoRS
Volby do Senátu se blíží a tentokrát budou důležitější než kdykoli dříve, protože Senát je pojistkou zachování demokratického systému v této nejisté době. Bez jeho souhlasu nelze změnit Ústavu ani volební zákony a narušit základní demokratické principy. Nyní zvolení senátoři budou šest let tvořit protiváhu k populistům a extremistům – anebo jim naopak pomáhat. Z těchto důvodů byl spuštěn projekt „Chvíle pro Senát“. Na jednom místě zde najdete dostupné informace o všech kandidátech do Senátu, včetně jejich postojů k demokratickým hodnotám.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace