Czech English

Multikulturní centrum Praha – Čím se v Multikulturním centru Praha zabýváme?

8.9.2017
Eliška Šertlerová

Multikulturní centrum Praha připravilo sérii krátkých článků a rozhovorů s jednotlivými koordinátory a koordinátorkami projektů, ve kterých se dozvíte více o tom, co dělají a jak se jejich aktivit můžete zúčastnit. Začíná se projektem zaměřeným na oblast školství, který nese název Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v globálním rozvojovém vzdělávání. Projekt probíhá od ledna roku 2015 a navazuje na úspěšný projekt La Ngonpo. Jeho součástí jsou nejen semináře a workshopy zaměřené na posilování kompetencí a znalostí učitelů v oblasti globálního vzdělávání. Více se o projektu dočtete zde. Pro více aktualit, akcí či článků od Multikulturního centra Praha klikněte zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace