Czech English

MZV ČR Dotační – řízení Programu transformační spolupráce na rok 2024

6.10.2023
FoRS

MZV ČR vyhlásilo výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2024.

Maximální celková výše prostředků, alokovaných v rámci této dotační výzvy, činí 36 000 000 Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena.

O dotaci lze žádat na projekty realizované v těchto prioritních zemích Programu transformační spolupráce: Arménie, Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko, Ukrajina a Vietnam.

Příjem přihlášek končí dne 23. 10. 2023 v 10.00 hod

Více informací zde

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace