Czech English

MZV ČR – Humanitární pomoc v Sýrii

5.8.2016
FoRS

Vláda schválila mimořádné prostředky na pomoc Sýrii,  Ministerstvo zahraničních věcí ČR nyní vyzývá nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty, aby podávaly návrhy na projekty na poskytnutí humanitární pomoci. Výzva je určena pro projekty zaměřené na okamžitou pomoc pro obyvatelstvo Sýrie postižené probíhajícím konfliktem, zejména pak na zajištění zdravotní a psychosociální péče, přístřeší, vody a sanitace, potravinového zabezpečení a dalších základních životních potřeb. Geograficky má být pomoc zaměřena dovnitř Sýrie, do kterékoliv části země postižené probíhajícím konfliktem. Více o celé výzvě se dočtete zde, uzávěrka je 29. srpna 2016 do 14:00 hod. Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 5 mil. Kč; spolufinancování předkladatele činí min. 10% z celkového rozpočtu projektu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace