Czech English

MZV – ČR vystoupila v OSN v debatě o vztahu udržitelného rozvoje a lidských práv

26.7.2019
FoRS

V New Yorku tento týden skončilo ministerské zasedání Politického fóra OSN na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj. Letošní zasedání se zaměřilo na sociální dimenzi udržitelného rozvoje. Zabývalo se otázkami vzdělávání, snižování nerovností, boje proti změně klimatu a míru a spravedlnosti. Právě poslední téma, které je součástí cíle udržitelného rozvoje, považuje ČR za svou zahraničně-politickou prioritu. Výstup z akce se dočtete v tiskové zprávě.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace