Czech English

Nadace Karla Janečka – Nadace podporující NNO v době COVID-19

Ať už jste fyzická či právnická osoba, máte problémy s financováním hypotéky, chybí Vám prostředky na technické vybavení nebo jste se vlivem výpadku příjmu dostali do krizové situace, Nadace Karla Janečka Vám přináší seznam nadací, které pomáhají jak ohroženým skupinám, tak NNO, které s nimi pracují. Jmenovitě upozorňujeme na ty určené pro organizace:

  • Nadace ČEZ – Krizová pomoc 2020: Zaměřeno na rychlou finanční podporu pro právnické osoby, max. výše nadačního příspěvku je 50 000 Kč.
  • Nadační fond Albert – Pomoc sociálně ohroženým dětem v době pandemie: Určena mimo jiné pro organizace jako azylové domy, dětské domovy či výchovné ústavy, které mohou žádat o částku do 20 000 Kč.
  • Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové – Fond podpory seniorů: Cílem programu je podpořit terénní sociální služby určené zejména pro seniory, o příspěvek mohou žádat NNO (max. výše 100 000 Kč). 
  • Nadace Sirius – Mimořádná grantová výzva: Určena neziskovým organizacím poskytujícím ambulantní a terénní služby pro rodiny s dětmi, max. výše 60 000 Kč.
  • Nadace České spořitelny – Fond rychlé reakce pro stávající partnery: Interní fond pro partnerské organizace České spořitelny, rozděleno bude 5 000 000 Kč.
  • Nadace Karel Komárek Family Foundation – Rychlé granty:  Podpora je určena NNO, které pomáhají seniorům ohroženým současnou krizí.
  • Central European Iniciative – COVID-19 Extraordinary Call for Proposals: Podpora je určena pro tyto oblasti intervence: Zdravotní péče a telemedicína, Vzdělávání a e-learning/distanční vzdělávání, Podpora nejmenších, malých a středních podniků; max. 40 000 EUR na projekt. 

Kompletní seznam a více informací o jednotlivých programech a výzvách jsou dostupné zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace