Czech English

NaZemi – Kurz: Kritické myšlení v globálních tématech 2024/2025

24.6.2024
FoRS

Organizace NaZemi otevírá přihlašování do metodického kurzu pro vzdělavatele 21. století. V celoročním metodickém kurzu pro vzdělavatele budete hledat cestu, jak se vypořádat s otázkou, co má smysl učit a jakým způsobem.

Kriticky nahlédnete příčiny a systémové rozměry aktuálních globálních témat a prozkoumáte východiska, skrze která nahlížíme na svět a jednáme s lidmi i životním prostředím. Přihlášku zašlete ideálně do 30. 6. 2024.

Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace