Czech English

NaZemi – Workshop na téma odpovědnosti korporací

31.10.2019
FoRS

Přijďte 5. listopadu v čase 14:00 – 16:00 do Vzdělávacího centra Tereza (Haštalská 17, Praha 1) na workshop o odpovědnosti korporací, který povedou lektoři z NaZemi. 100 největších světových ekonomik sestává z 31 zemí a 69 korporací. Skutečnost, že největší firmy disponují více zdroji než mnohé vlády z nich činí mocné aktéry. Lze je obtížně regulovat, protože často nespadají pod jednu jurisdikci. Tato pozice umožňuje nadnárodním korporacím porušovat lidská a environmentální práva a potenciálně ohrožovat demokracii. Workshop nastíní, jak se posouvá debata o odpovědnosti firem a představí téma nadnárodních korporací jako perspektivu, skrz kterou se dá nahlížet na témata, kterými se každý den v rámci našich aktivit zabýváme. Registrovat se můžete přes tento formulář do 1. listopadu. Pozvánku naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace