Czech English

NED – „Providing Grants to NGOs Worldwide to Promote Human Rights“

16.12.2016
FoRS

National Endowment for Democracy (NED) vypisuje grant pro NGOs, organizace občanské společnosti, nezávislá média a další aktéry, kteří se pohybují v oblasti lidských práv, demokracie a posilování demokratických institucí. Grant lze uplatnit ve více než 90 státech světa a výše se, v závislosti na projektu, pohybuje okolo  $50,000. Grant se vztahuje například na podporu demokratických procesů, obhajobu lidských práv, transparentnosti či podpory občanské společnosti. Plné znění grantové nabídky čtěte zde!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace