Czech English

NeoN – Spuštění nového webu

28.3.2024
FoRS

NeoN je skupina více než 20 organizací a sítí, které zastupují přes 600 NNO. Společně vyjednává spolupráci se státní správou na úrovni Úřadu vlády, ministerstev i parlamentu. NeoN tvoří síť členů, do které patří nejen FoRS, ale i Člověk v tísni, Nadace OSF, Klimatická koalice a mnoho dalších. Podívejte se na nový web s adresou www.neon-cooperation.org, který si pro vás v NeoN připravili.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace