Czech English

Nesehnutí pozvalo do Prahy aktivistky z Ukrajiny svědčit o násilnostech během ruské invaze

Organizace Nesehnutí působí na Ukrajině od roku 2014. Pomáhá nezávislým novinářům, kteří informují o politických represích a porušování lidských práv. Podporuje investigativní média, která vynáší na světlo korupci a rozkrývají mocenské zájmy. Spolupracuje s ochránci lidských práv a lokálními spolky aktivních občanů, které řeší ochranu životního prostředí, pomoc obětem domácího násilí, transparentnost veřejných zakázek či pečují o sirotky.

Po začátku ruské invaze na Ukrajinu se Nesehnutí soustředí na finanční a materiální pomoc občanské společnosti na Ukrajině, pomáhalo s evakuací aktivistům a jejich rodinám a poskytovalo psychologickou a zdravotní pomoc obětem sexuálního násilí.

V rámci projektu “Towards an open, fair and sustainable Europe in the World“ Nesehnutí pozvalo do Česka 3 zástupkyně ukrajinské občanské společnosti, které 20. 10. 2022 promluvily na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně organizovaném společně s poslankyní Markétou Pekarovou Adamovou. Mariia Sulialina monitoruje už od roku 2014 militarizaci ruské mládeže na Krymu a porušování práv dětí v ukrajinské organizaci Almenda, Daryna Pidhorna sbírá důkazy o páchání genocidy a Yuliya Sporysh podporuje oběti sexuálního násilí. Projevy byly velmi naléhavé.

„Prosíme všechny národy, aby nám pomohly přivést zpět naše děti.“ Daryna Pidhorna

Se všemi 3 aktivistkami probíhala během jejich návštěvy (18.-21. října 2022) četná setkání s novináři a vznikly desítky mediálních výstupů. Mariana Sulialina byla například hostkou v DVTV.


Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace