Czech English

North South Centre – Online kurz Global Education: The Citizenship Dimension

25.1.2019
FoRS
Kurz Global Education: The Citizenship Dimension se zaměřuje na pedagogy, vědce, sociální inovátory, žurnalisty, úředníky, policy makery a další aktéry fungující občanské společnosti.  Hlavním cílem kurzu je inspirovat a posílit demokratické občanství pomocí transformace směrem k podpoře občanské spravedlnosti a udržitelnosti v globalizovaném světě. Deadline pro registraci je 28. února 2019. Registrační formulář naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace