Czech English

North South Centre – The Intercultural Dimension of Global Education

4.8.2017
Kamila Muchová

Tento online learningový kurz, který pořádá North-South Centre a který se koná od 4. 9. 2017 do 1. 10. 2017, je určen pro pedagogy, výzkumníky, aktivisty, žurnalisty a další, které zajímá problematika globálního rozvojového vzdělávání. Kurz se zaměřuje na teorii, praxi i na nové možnosti chápání a propagace rozvojových témat v rámci výuky. Budou se zároveň řešit i otázky týkající se relevance těchto témat v rámci vzdělávání. Pokud byste měli o tento kurz zájem, je možné se přihlásit přes tento odkaz do 27. 8. 2017. Více informací pak najdete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace