Czech English

Nová dotační výzva v programu Posilování kapacit implementačních partnerů ZRS

5.12.2022
FoRS

ČRA vyhlásila výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci dotačního programu „Posilování kapacit implementačních partnerů ZRS (včetně kapacit a partnerství NNO, aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR)“ pro rok 2023. Podrobnější informace naleznete zde. Aktuální znění výzvy naleznete zde. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace je stanovena do 16. ledna 2023 do 13:00. Informační webinář pro žadatele se uskuteční 14. prosince ve 14:00. Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto formuláře.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace