Czech English

NPI – „Kulatý stůl: Digihrátky“

26.12.2023
FoRS

Přinášíme záznam předvánočně laděného kulatého stolu, kde se dozvíte, jak zajímavé a hravé dokážou být vzdělávací aktivity, které mohou žáci díky technologiím dělat v rámci různých předmětů a projektů. V digitalizovaném světě je nezbytné učit žáky používat technologie i k práci, tvořit vlastní obsahy, spolupracovat ve sdílených prostředích, orientovat se v online zdrojích, umět informace nejen najít, ale také zhodnotit jejich důvěryhodnost a relevanci ke konkrétnímu účelu. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace