Czech English

Odpovědí na globální znečištění je mezinárodní spolupráce, zaznělo na konferenci Arniky v Praze

20.9.2022
Katka Carda Kosmatová

Členská organizace Arnika pořádala ve dnech 13.-14. září mezinárodní konferenci BioDetectors, které se zúčastnili odborníci z celého světa. Ti měří účinek “toxického koktejlu“ nebezpečných látek na lidské buňky. Organizace ze zemí globálního Jihu jsou i díky spolupráci s evropskými laboratořemi schopny poukazovat na konkrétní rizika a prosazovat důslednější ochranu tamních obyvatel před toxickým znečištěním.

Arnika dlouhodobě pomáhá v Thajsku a Indonésii vyhodnocovat riziko průmyslového znečištění pro zdraví místních lidí. Ve spolupráci s tamními organizacemi pravidelně sbírá vzorky, ve kterých poté sleduje množství perzistentních organických látek (dlouhodobě setrvávajících v prostředí) a ve spolupráci s amsterdamskou laboratoří BioDetection Systems analyzuje jejich vliv na živé tkáně. Na konferenci mimo jiné zaznělo, že v posledních čtyřech letech došlo k výraznému nárůstu dováženého odpadu z vyspělých zemí. Ten skončil na skládkách nebo byl spálen za zcela nevhodných podmínek, čímž se toxické látky dostaly do potravinového řetězce.

Více informací o konferenci, znečištění v zemích globálního Jihu a aktivitách Arniky si můžete přečíst zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace