Czech English

Open Society Foundation: Open Society Fellowship Programme

S cílem podpořit veřejnou debatu a nalézat nová řešení a přístupy, organizace Open Society Foundation poskytne finanční prostředky ve výši až $100,000 pro nové projekty. Primárně je fond určen pro projekty zaměřené na boj s ekonomickou nerovností a problémy s ní spojené– otázky týkající se soukromého vlastnictví, finančnictví či podnikatelské sféry. Cílem projektu je definovat problematické oblasti a  navrhnout jejich řešení. Výběrového řízení se může účastnit každý – kritériem je hlavně zájem o danou problematiku. Uzávěrka přihlášek je 4. 2. 2019. Více informací naleznete na těchto stránkách.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace