Czech English

Organizace sdružené ve FoRS – Festival GRV Klima se mění. A co my?

31.10.2019
FoRS

Řada změn v propojeném světě probíhá rychleji, a dopady lidské činnosti na životní prostředí i na životy lidí jsou intenzivnější. Akce středoškolských studentů i u nás vyvolávají otázky o roli mladých lidí a jejich zapojení do debaty a řešení klimatických změn. Jaká je role ČR v řešení globálních výzev a ve zmírňování dopadů klimatických změn ve světě? Co pomáhá mladým lidem i široké veřejnosti porozumět otázkám klimatu a jeho celosvětové ochrany? Jak může k ochraně klimatu ve světě přispět občanská společnost a každý z nás? Přijďte na akci Klima se mění. A co my? 20. 11. 2019 a dozvíte se více. Čekají Vás i praktické workshopy. Více informací naleznete v pozvánce a programu. Registrace zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace