Czech English

OSN ČR – Globální přehled životního prostředí OSN 

18.4.2019
FoRS
Ministerstvo životního prostředí České republiky, kancelář Světové zdravotnické organizace (WHO) v Praze, Informační kancelář OSN Česká republika, a CENIA Vás srdečně zvou na představení doposud nejkomplexnějšího reportu GEO 6, který přijali ministři členských zemí Organizace spojených národů na nedávném Environmentálním shromáždění OSN (UNEA) v Nairobi. Akce se koná 25. dubna v NTK. Bližší informace a registrace je dostupná zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace