Czech English

Oxfam – Survival of the Richest: How we must tax the super-rich now to fight inequality

23.1.2023
FoRS

V nově zveřejněné zprávě se Oxfam věnuje prudce rostoucí nerovnosti ve společnosti. Zatímco zisky a majetek těch nejbohatších se zvětšují, ti nejchudší a nejvíce zranitelní denně čelí mnoha překrývajícím se komplexním krizím. Oxfam vysvětluje, proč je zdanění těch nejbohatších nezbytné, a jak může jasně přispět k rovnějšímu a udržitelnějšímu světu bez chudoby. Nabízí konkrétní, vyzkoušené a osvědčené kroky, jak toho dosáhnout.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace