Czech English

Platforma podnikatelů – Seminář o ochraně duševního vlastnictví

11.11.2015
Eliška Šertlerová

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) a členskými asociacemi zaměstnavatelů srdečně zvou na seminář  Ochrana duševního vlastnictví v rozvojových projektech dne 3. 12. 2015, od 14:00 do 16:30 hod v zasedacím sále Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9.  Podnikatel ochraňuje svůj nehmotný majetek průmyslového charakteru, tj. patenty, průmyslové vzory  nebo ochranné známky. Pokud jsou technická řešení součástí rozvojových projektů, ochrana know-how má svá rizika. Cílem semináře je ukázat různé možnosti ochrany duševního vlastnictví, přinese úvod k významu žádaného nehmotného majetku ve světle činnosti a programů EuropeAid s příklady, ukáže praktický přístup Světové banky i negativní dopady exportních případů do rozvojové země s nedostatkem ochrany duševního vlastnictví.  Svoji účast prosím potvrďte zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace