Czech English

Plenitude – Tour 2016

26.8.2016
Kamila Muchová

Společnost Plenitude Trade si Vás dovoluje pozvat jako čestné hosty na setkání se svými obchodními partnery (pro členy FoRS je vstup zdarma). Na tomto jednodenním školení (9:00 – 13:00) se mj. dozvíte o mobilních solárních elektrárnách této české společnosti a jejich zajištění do rozvojových zemí. Vedle hlavního cíle solární elektrárny – snížení energetické chudoby u více než 1,5 mld. lidí – budou představeny i možnosti fundraisingu pro Vaši organizaci. Nejbližší pražský termín je 30. srpna 2016. Na zahraniční setkání (např. Filipíny, Uganda, Barma, Indie aj.) můžete pozvat zástupce Vaší mise či Vaše místní partnery. Kompletní plán turné najdete zde. Potvrzení účasti a další dotazy směrujte na Janu Bláhovou, blahovaj@plenitude.cz, 608 267 125.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace