Czech English

Pozvání MKC na multikulturní seminář pro pedagogy

27.10.2015
FoRS

Multikulturní centrum Praha zve na simulační hru pro pedagogické pracovníky „V našem městě se má stavět mešita?!“. Jako obyvatelé fiktivního města budete mít možnost debatovat o výstavbě mešity ve vaší obci z různých úhlů pohledu. Dozvíte se mimo jiné, jak využít simulační hru ve výuce. Akce se koná 12. listopadu od 8:30 do 14:00 na adrese Legerova 50, Praha. Přihlašovat se můžete nejpozději do 6. listopadu na tomto odkaze. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace