Czech English

Caritas Czech Republic – Call for Tenders for External Project Evaluation

Charita ČR vypisuje výběrové řízení na externí evaluaci rozvojového projektu “Strengthening CSOs-LAs partnership in the agriculture sector in Khentii Province”, který je organizací realizován v Mongolsku od roku 2016 do roku 2019. Nabídka je otevřena do 30. 9. 2017. V případě zájmu zasílejte návrhy v angličtině na email jobs@charita.cz. Veškeré další potřebné informace najdete v tomto dokumentu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace