Czech English

Frank Bold – Finanční a provozní ředitel/ka

Frank Bold hledá kolegu/kolegyni, který pomůže finančně a provozně řídit celou expertní skupinu, kterou tvoří advokátní kancelář Frank Bold Advokáti a nezisková organizace Frank Bold Society. Potřebuje schopného manažera, který si umí zorganizovat tým, zvládne plánovat rozpočty, nastavovat byznys cíle, ale taky supervidovat rozpočet neziskové sekce, vymýšlet interní procesy a navrhovat řešení pro interní IT infrastrukturu. Uzávěrka přihlášek je 15. 3. 2021. Více informací naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace