Czech English

La Strada – Právník/právnička

La Strada ČR hledá právníka/právničku. Náplní práce je zejména zpracování právních stanovisek a analýz v oblasti práva trestního, civilního, správního, ale i mezinárodního a evropského ve vztahu k problematice obchodování s lidmi, dále účast na jednáních s partnery, institucemi a dalšími subjekty či práce na projektech, zpracování projektových zpráv a související administrativy. V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce a motivační dopis včetně prohlášení o bezúhonnosti na email ivana@strada.cz do 3. 10. 2017. Více informací o pozici najdete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace